Věk krásných životů

čtvrtek 28. březen 2013 16:52

Pročítal jsem tlustospisy v naději, že v nich najdu návod na správný život, a nakonec jsem ho nalezl v supermarketu.

„Live life beautifully!“, čili „Žijte život krásně!“, hlásají početné poutače rozeseté mezi regály se zbožím. Každý z nich zdobí usměvavý obličej elegantní dámy, na níž PhotoshopCS6 nenechal nit suchou. Napadá mě, že tento slogan je skutečným kategorickým imperativem této doby.

Filozofové si odedávna kladli otázku, jak žít život dobře. Zásobovali nás důmyslnými pojmy, od Aristotelova pojmu ctnosti, až po Benthamův pojem všeobecného blaha. Ve věku vizuální kultury pozbývá tato otázka relevance.

Hodnoty estetické dnes čím dál více vytlačují hodnoty etické. Toto je doba, kdy jsou ženy odmítány v práci, protože se nepokryly patřičnou vrstvou make-upu. Toto je doba, kdy se politici stávají miláčky davů díky fotogenické tváři a křiklavým billboardům. Toto je doba, kdy náš virtuální obraz na sociálních sítích je společensky důležitější reprezentací našeho já nežli my sami.

Co znamená žít život krásně?

Jedním z těch, kteří se důsledně řídili heslem „Live life beautifully!“, byl římský císař Nero. Dle legendy se mu podařilo vytvořit možná nejpůsobivější umělecké dílo v dějinách: město polykané plameny, lemované křikem nebohých obětí volajících o pomoc a líbeznou hudbou lyry. Nero správně pochopil podstatu krásna. Podstata dobra mu však zůstala skryta – jeho dokonalé umění bylo zcela morálně zvrácené.

Podobně uvažují autoři knih o „pravidlech slušného chování“, které patří k bestsellerům. Podle nich se „chováme slušně“, umíme-li správně držet vidličku a máme-li kravatu přesně do pasu. Na základě této logiky lze soudit, že sicilští mafiáni jsou nejslušnější lidé na světě.

Nahrazení dobra krásnem nás zavádí do říše kýče. Každý umělec ví, jak snadné je přestat hledat, a naučit se mechanicky „vytvářet krásno“. Pokud tomuto pokušení podlehne, stane se kýčařem. Ovšem pouze s každou originální linií, vytvořenou v souladu s vlastním svědomím, se stává skutečným umělcem. A udržuje naději, že tato linie se jednou stane krásnou.

Aby naše životy byly skutečně krásné, musíme kreslit více originálních linií. Krásno musí parazitovat na otázkách morálky. Nikdy naopak.

Adam Lalák

Adam Lalák

Adam Lalák

Student univerzity v Cambridge v Anglii. Zabývá se filozofií vědy, kognitivní psychologií a logikou.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora

Oblíbené stránky